Μικροεπεμβάσεις στο Ιατρείο

Μικροεπεμβάσεις στο Ιατρείο

Το ιατρείο μας διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό ώστε να διενεργούνται μικροεπεμβάσεις, ανώδυνα με τοπική αναισθησία, χωρίς να χρήζουν νοσηλεία.

Ακολουθούμε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας απολύμανσης καθώς και συνεχούς καθημερινής αποστείρωσης καθώς και αναλυτικές οδηγίες που αφορούν την περιποίηση του τραύματος , τη φαρμακευτική αγωγή, την διατροφή που πρέπει να ακολουθήσει καθώς και το ραντεβού της επανεξέτασης.

Αξίζει να σημειωθεί οτι παρεμένουμε ΠΑΝΤΑ στην διάθεση του ασθενούς στα πλαίσια της ομαλής ανάρρωσης και συνεχούς παρακολούθησης του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες μικροεπεμβάσεις που κάνουμε καθημερινά σε τακτική και επείγουσα βάση στο ιατρείο μας :

  • Συρραφή θλαστικών τραυμάτων κεφαλής και τράχηλου.
  • Χειρουργικός καθαρισμός τραυμάτων κεφαλής και τραχήλου.
  • Διάνοιξη και παροχέτευση περιαμυγδαλικών αποστημάτων
  • Πρόσθιος / οπίσθιος πωματισμός σε ρινορραγίες.
  • Καυτηριασμός αιμορραγικών εστιών ρινός.
  • Αφαίρεση ξένων σωμάτων ( ρινός / ωτός / λάρυγγα) σε παιδιά και ενήλικες.

Ωράριο Λειτουργίας